Розклад Таро “Універсальні дії”

 • додому
 • Blog
 • Розклад Таро “Універсальні дії”
2017 03 17 052806
14.06.2022
 • Кількість карток: 4
 • Використовувані картки: Старші та Молодші Аркани
 • Час ворожіння: 20 хвилин
 • Ціль: аналіз цілей та розробка стратегії дій для досягнення результату.
 • Форма: чотири карти, викладені в ряд зліва направо.

Розклад «Універсальні дії» допомагає Кверенту звернути свої думки та роздуми на більш практичне русло, спрямоване на конкретні дії. Він складається з чотирьох карт, одна з яких витягується не випадково, а вибирається самим Кверентом на початку ворожіння. Навіть у разі, коли тлумачення зосереджено на практичних міркуваннях, картомант повинен спонукати Кверента до роздумів про наслідки своїх дій. І тому картомант особливим чином використовує взаємозв’язку між Арканами, які у Раскладе.

Підготовка

Перед тим як перетасувати карти, картомант вручає колоду Кверенту, щоб останній міг вибрати з неї карту, яка уособлюватиме намічену їм мету. На цьому етапі картомант і Кверент можуть обговорити характер мети і те, яка карта представлятиме її найкращим чином. Про те, як правильно вибрати карту, ми писали у розділі «Розклади для ворожіння» у номері 18.
Вибравши Аркан, який займе першу позицію, картомант бере решту колоди і перетасовує її. Потім Кверент піднімає колоду, і збоку від першої карти викладаються ще три Аркани, витягнуті випадково.

Читання та інтерпретація карт

Картомант починає тлумачення з інтерпретації першої карти, що являє собою Мету, та викладу Кверенту її значення. Потім він приступає до почергового тлумачення решти трьох карт, що символізують відповідно Стратегію, Результат і Наслідки. Після цього кожна з трьох карток розглядається у взаємозв’язку з першою карткою наступним чином:

 • Стратегія та Ціль
 • Результат та Ціль
 • Наслідки та Ціль

При необхідності картомант також може розглянути взаємозв’язок Результату та Наслідків. Після закінчення інтерпретації карток окремо і у зв’язку з першою карткою картомант завершує ворожіння, здійснюючи Синтез. При цьому йому слід намагатися акцентувати увагу Кверента на практичних аспектах значень Арканів, виявлених у ході ворожіння та спрямованих на дії.

1 Мета

Цю карту не витягають із колоди, її вибирає сам Кверент як символ мети, яку він хоче досягти. Картомант може допомогти Кверенту з вибором карти, але він має насамперед приділити увагу мотивам, які спонукали останнього вибрати цей конкретний Аркан для того, щоб згодом врахувати їх, встановлюючи взаємозв’язок Цілі з іншими картами Розкладу.

2 Стратегія

Ця карта є способом, за допомогою якого Кверент має намір досягти поставленої мети. Це може бути цілком конкретна дія. Проте ймовірніше, що картка вказуватиме на сукупність дій або стиль поведінки, визначити які можна за допомогою питання, зверненого до Кверента: «Як ви маєте намір поводитися, щоб досягти своєї мети?».
Якщо Кверент виявляє зацікавленість, активність та охоче відповідає на запитання, поставлені картомантом, останній може вирішити не витягувати карти випадковим чином і доручити вибір картки Кверенту, який здійснить його тим самим способом, як це відбувалося з першою картою.

Читайте також:
Розклад Таро "Золота Корона"

І тут суть ворожіння змінюється. Кверент більше не ставить питань Арканам, а сам вирішує, як йому діяти, і лише просить Аркани допомогти йому проаналізувати ймовірні наслідки та оцінити, наскільки це можливо, обрану ним стратегію. Практика, однак, показує, що якщо Кверенту важко дати вибір карти, що символізує ціль, пропозиція вибрати другу карту навряд чи приведе до хороших результатів, а ефективність ворожіння при цьому може значно знизитися. Картомант повинен вміти оцінити у кожному конкретному випадку, чи варто вдаватися до такого способу.

3 Результат

Ця карта символізує результати, яких буде досягнуто, якщо Кверент у цій конкретній ситуації застосує вибрану стратегію. Зокрема, ця карта пов’язана з наслідками дій Кверента, які безпосередньо зачіпають його самого та ситуацію.

4 Наслідки

Ця карта, подібно до карти, що означає Результат, є підсумками застосування стратегії. Однак об’єктом вивчення даного Аркана є скоріше непрямі наслідки дій Кверента, які можуть торкнутися й інших сфер його життя і торкнутися інших людей, які не мають безпосереднього відношення до цієї ситуації. Насамперед ця карта відповідає за довгострокові наслідки дій Кверента. Лише по завершенні тлумачення всіх чотирьох карток окремо можна приступати до аналізу взаємозв’язків між картками. Якщо необхідно, навпаки, скоротити час ворожіння, можна постаратися провести тлумачення взаємозв’язків карт одночасно з тлумаченням окремих Арканів.

А Стратегія + Ціль

Картомант знову розглядає Стратегію, запитуючи себе: «Чи ця стратегія приведе до реалізації мети?». Картоманту рекомендується спонукати Кверента до визначення його плану практичних дій з урахуванням реальної можливості досягнення мети.

Результат + Ціль

Картомант знову розглядає тлумачення Аркана, відповідального за Результат, запитуючи себе: «Чи буде отриманий результат відповідати поставленої мети?». Очевидно, що якщо результат буде суперечити цілі або буде дуже далекий від неї, слід переглянути стратегію або ціль.

Читайте також:
Розклад Таро "Пошук генія у собі"

З Наслідки + Ціль

Картомант знову розглядає Наслідки, запитуючи себе: «Чи варто Кверенту змінити мету з урахуванням виявлених наслідків, і чи спричинять інші його цілі ті самі наслідки?». Карта, пов’язана з Наслідками, важлива, оскільки спонукає Кверента враховувати як мета і результат, а й інші, менш конкретні аспекти його життя.

D Результат + Наслідки

Картомант вивчає зв’язок між Арканами, що представляють Результат та Наслідки. Якщо вони суперечать, можна зробити висновок, що досягнення мети, яку поставив перед собою Кверент, може порушити гармонію в його житті. Якщо ж, навпаки, тлумачення двох карт виявляє відповідність з-поміж них, це означає, що досягнення мети позитивно вплине на життя Кверента в цілому.

Синтез

Розклад «Універсальні дії» спрямований переважно на дію. Визначити мету, виробити стратегію, вказати на результат та вивчити наслідки – все це елементи процесу, який має підштовхнути Кверента до дії. У процесі Синтезу картомант підсумовує всі ці елементи, спонукаючи Кверента визначити напрямок дій і наслідувати його.

Мета, стратегія, аналіз результатів та наслідків – ці складові притаманні будь-якому процесу прийняття рішення. У ході Синтезу картомант направляє Кверента і підштовхує його до проходження всіх цих етапів на шляху досягнення мети.

Приклад ворожіння

У цьому прикладі ми будемо користуватися “Таро Нью-Віжн”. Уявімо, що Кверент вибрав як Ціль Аркан «Двійка Мечів». Після цього були витягнуті наступні три карти: Вісімка Мечів, Король Пентаклей, Дев’ятка Пентаклей.

2017 03 17 052806

1 Двійка Меч є Мета

Кверент обрав Двійку Меч, оскільки деякі його колеги по роботі перебувають у ситуації конфлікту. Кверент хоче спробувати стати посередником між ними і вирішити їхню суперечку, щоб на роботі запанував спокій. Очевидно, що не потрібно окремо тлумачити цю карту, адже сам Кверент підказав причини, з яких він її вибрав. Можливо, до вибору його підштовхнуло зображення на задньому плані Аркана, який підсвідомо нагадав йому про те, що після будь-якої бурі настає затишшя.

2 Вісімка Меч означає Стратегію

Цей Аркан, ймовірно, вказує на те, що стратегія Кверента припускає, що він зіштовхне лобами обидві сторони конфлікту і змусить їх знайти рішення. Малюнок на карті може змусити Кверента вимовити таке: “Я зрозумів, я повинен прив’язати їх до стовпа і мучити погрозами, поки вони не зрозуміють”. Якщо ж опустити такі яскраві, нехай і сильні висловлювання, картомант може резюмувати, що стратегія Кверента полягатиме у тиску на задіяних у конфлікті осіб.

Читайте також:
Розклад Таро "Кельтський Хрест"

3 Король Пентаклі означає Результат

Авторитет Короля Пентаклей, особливо у тому, що стосується матеріальних аспектів, може свідчити, що сам Кверент чи інше нейтральне обличчя будуть задіяні у вирішенні конфлікту. Таким чином, йому потрібно, віддавши кожному за заслугами, знайти вихід, що задовольняє всі сторони.

4 Дев’ятка Пентаклі відповідає за Наслідки

Карта символізує ясність, що дозволяє припустити успішний результат Кверента. Розмірковуючи над Ключовими Словами «проникливість» і «розсудливість», можна зробити висновок, що дії Кверента будуть помічені, гідно оцінені як своєчасні і в той же час достатньо м’які і тактовні.

А 1+2 Двійка Мечів + Вісімка Мечів

Обидві карти належать до масті Меч, що часто означає конфлікт. Оскільки проблема, в яку Кверент хоче втрутитися, очевидна, немає необхідності намагатися приховати її або поводитись так, ніби її не існує. Стратегія Кверента полягає саме в тому, щоб зустрітися з проблемою віч-на-віч, не допускаючи при цьому жодної агресії зі свого боку, і змусити людей, залучених у конфлікт, усвідомити необхідність пошуку рішення, яке послужить усім на благо.

В 1+3 Двійка Меч + Король Пентаклей

Король Пентаклей – це, без сумніву, авторитетна і шанована обома сторонами людина, до якої звертаються задля встановлення умов перемир’я. Немає потреби в тому, щоб сам Кверент брав на себе цю функцію, але він повинен переконатися, що обидві сторони конфлікту одностайні у своїй повазі до ролі судді. Представивши суддю, Кверент вже досяг результату, оскільки в цьому випадку сторони конфлікту беззастережно ухвалюють необхідність вирішення спору.

З 1+4 Двійка Меч + Дев’ятка Пентаклей

Карти цілком узгоджуються між собою, і Дев’ятка Пентакле найкраще ілюструє потребу в спокої, яку Кверент висловив раніше. У цьому сенсі картомант може запевнити Кверента, що його мета правильна і її досягнення благотворно позначиться його життя.

D 3+4 Король Пентаклею + Дев’ятка Пентаклею

Ці дві карти також здаються такими, що відповідають одна одній, адже вони пов’язані однією мастю. У рамках робочої сфери це може означати, що саме та авторитетна людина, яку закликали розсудити конфлікт (якщо це не сам Кверент), зможе відзначити та оцінити роль Кверента як посередника, а…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Найсвіжіше