Розклад Таро “Сходи”

2017 03 17 050240
14.06.2022
 • Кількість карток: 5
 • Використовувані картки: Старші та Молодші Аркани
 • Час ворожіння: 20 хвилин
 • Ціль: визначити, крок за кроком, лінію поведінки, яка приведе Кверента до бажаного результату.
 • Форма: розклад із п’яти карт, викладених у вигляді ряду щаблів, що ведуть від сьогодення (нижня карта ліворуч) до планованого майбутнього (верхня карта справа).

«Сходи» – дуже практичний Розклад, завдяки якому Кверент може окреслити лінію поведінки задля досягнення конкретної мети. Перехід від сьогодення (біля сходів) до майбутнього (на її вершині) стає дорогою, що складається з трьох різних етапів, яку Кверент вибудовує сам.

Тому необхідно максимально залучати Кверента до процесу інтерпретації карт Розкладу, намагаючись разом з ним виявити практичні рекомендації, дані кожним Арканом.

Таким чином, картомант спонукає Кверента до планування власного майбутнього, визначення головної мети та трьох дій, які потрібно зробити для її досягнення. Мета не повинна бути надто амбітною та віддаленою; навпаки, потрібно ставити собі завдання, які є досяжними за умови сталості устремлінь і самовіддачі. Дійсно, надто масштабні цілі надто невизначені, і людині може бути важко намітити чіткий шлях до їхнього здійснення. Більш реальні цілі часто стосуються чогось несуттєвого і тому легко досяжного. Вибираючи щось середнє з-поміж них, Кверент ставить собі завдання, яка служить йому стимулом і дозволяє знайти в собі сили та бажання, необхідних її досягнення. Кожен Аркан, який з’являється у цьому Розкладі, наближає Кверента до його мети.

Підготовка та розташування карт

Перед тим як почати ворожіння, картомант кладе обрану колоду Таро перед Кверентом і каже: «Уважно й не поспішаючи вивчи ці карти і знайди серед них одну таку, яка тією чи іншою мірою уособлює тебе самого».

Ця карта називається Покажчиком і в цьому ворожінні представляє і Кверента, і ситуацію, в якій він знаходиться. По можливості картоман повинен надати Кверенту максимальну свободу у виборі Покажчика, не заважаючи йому пропозиціями та порадами. Єдина порада, яку він може дати Кверенту, – це довіритись інтуїції. Коли останній визначиться з вибором, слід викласти карту-покажчик на стіл.

На цьому етапі картомант вимовляє наступне: «А тепер знову уважно вивчи колоду і вибери з неї карту, яка символізуватиме мету, яку ти сподіваєшся досягти». Аркан, званий згодом Метою, втілює майбутнє, яке Кверент хоче збудувати.

Картомант може допомогти Кверенту у визначенні мети, ставлячи питання, описуючи значення різних карт чи допомагаючи йому прояснити його бажання. Картоманту слід заохочувати вибір такої мети, яка не буде надто банальною або, навпаки, надто претензійною. Кверенту необхідно поставити перед собою завдання, яке буде непростим, проте досяжним. Карта, що уособлює ціль, також викладається на стіл. Таким чином, Покажчик займає позицію 1, а Мета – позицію 5.

Карти колоди, що залишилися, перетасовуються і піднімаються, як звичайно. Потім їх необхідно витягнути три карти, які кладуться сорочкою вгору позиції 2, 3 і 4. За формою викладені карти повинні нагадувати сходи, щаблі якої ведуть до Цілі.

Читання та інтерпретація карт

На цьому етапі картомант починає послідовне тлумачення кожного Аркана в кожній позиції. Його завдання полягає не тільки у виявленні значень карт, але й у визначенні – ймовірно, за допомогою Кверента – причин, з яких саме ці два Аркани були обрані останнім як Вказівник та Цілі. По завершенні тлумачення всіх карток картоман підбиває підсумок усьому ворожіння, званий Синтезом. У цьому випадку Синтез може бути виражений як план дій: “Пройшовши ці три етапи, ти зможеш досягти своєї мети”.

1 Покажчик

Ця карта, яку вибирає сам Кверент, є автопортретом. Коли картомант її інтерпретує, він думає: “Ця карта говорить мені про те, яким Кверент бачить самого себе”. Найчастіше цей Аркан вказує не на особистість Кверента, а скоріше на його роль ситуації. Таким чином, ця карта може дати картоманту дуже корисну інформацію та допомогти при визначенні плану дій. З іншого боку, розглядаючи наступні Аркани як «дії, які необхідно зробити», картомант може подумати: «Це якість Кверента, яка дозволить йому діяти».

2, 3, 4 Три Етапи

Ці три карти, випадково вибрані картомантом, символізують кроки, які потрібно зробити Кверенту, якщо він хоче досягти наміченої мети. Відкриваючи ці карти, картомант думає: «Це етапи, які доведеться пройти Кверенту задля досягнення мети, що він поставив собі». Кожна з них є сходами, які ведуть вгору. Подібно до того як щаблі йдуть одна за одною, так і новий етап настає тільки після закінчення попереднього. При цьому кожному з них відповідає якась дія, яку Кверент повинен зробити на шляху до Цілі.

5 Ціль

Ця карта, обрана самим Кверентом, символізує мету, яку Кверент розраховує досягти. Коли картомант інтерпретує її, він думає: «Ця карта є те, чого Кверент прагне досягти». Якщо картомант допомагав Кверенту з вибором карти, то, ймовірно, йому легше тлумачити її. Як би там не було, Мета вказує на природу бажань і устремлінь Кверента, а також є стимулом, який спонукає останнього діяти.

Читайте також:
Розклад Таро "Подвійна натура"

Вибрати, а не витягнути карту

У різних Розкладах, до яких належить і Сходи, деякі позиції карток слід розглядати скоріше як частину питання Кверента, ніж елемент відповіді, який буде дано йому після закінчення ворожіння. У подібних Розкладах карту не витягують випадково: її свідомо вибирає сам Кверент або картомант.

Картомант вибирає карти, використовуючи у своїй свої знання про Арканах, тоді, коли той чи інший аспект питання Кверента служить орієнтиром для тлумачення всіх карт Розкладу. Так, при вороженні, метою якого є аналіз страхів Кверента, може знадобитися карта, яка б символізувала саме поняття страху. Картомант, вибираючи Аркан Смерті та викладаючи його у певну позицію Розкладу, під час тлумачення повинен пам’ятати, особливо якщо він використовує Техніку Інтуїтивного Тлумачення, що кожна витягнута карта має розглядатися у взаємозв’язку з картою Смерті та поняттями тривоги та страху.

У свою чергу, якщо карта служить для позначення будь-якої риси характеру Кверента і без неї неможливо скласти точний портрет його особи, то вибір цієї карти слід надати самому Кверенту. Картомант може допомогти останньому у визначенні потрібної карти, але остаточне рішення все одно залишається за Кверентом. Усвідомлений вибір допомагає Кверенту прояснити його цілі та бажання та є невід’ємною частиною ворожіння. У процесі вибору карти він розглядає малюнки Арканов і отримує інформацію про їх значення: вже на даному етапі він досягає більшої ясності, приймаючи рішення, визначаючи пріоритети та затверджуючись у своїх намірах. Картомант не повинен намагатися прискорити цей процес, розуміючи, що він може вимагати досить багато часу, можливо, більше, ніж саме ворожіння.

Якщо Кверент має труднощі у визначенні мети, картоман може запропонувати йому описати її, використовуючи певну кількість карток.

 • Старші Аркани: якщо ціль має особливу важливість для Кверента;
 • Карти масті Кубків: якщо ціль пов’язана з любовними відносинами;
 • Карти масті Меч: якщо мета пов’язана з інтелектуальною або комунікативною сферою;
 • Карти масті Пентакле: якщо мета пов’язана з економічними чи матеріальними аспектами;
 • Карти масті Жезлов: якщо ціль має відношення до особистості Кверента або пов’язана з творчістю;
 • Придворні карти: якщо ціль пов’язаний з конкретною людиною.

Картомант, якщо дозволяють розміри столу, за яким він проводить ворожіння, може викласти всі надані на вибір Кверенту карти колоди таким чином, щоб останньому було зручно розглядати їх, вибираючи ту, яка найбільше приверне його увагу або буде, на його думку, найбільше. показовою.

Читайте також:
Розклад Таро "Простий астрологічний розклад"

Приклад ворожіння

В даному випадку уявімо, що для ворожіння використовується «Таро Золото Ікон», а ситуація носить не загальний абстрактний характер, а відноситься до конкретного контексту, елементи якого можуть допомогти картоманту в тлумаченні. Зокрема, припустимо, що Кверент – це жінка приблизно тридцяти років, добре одягнена та доглянута. На вигляд вона здається боязкою, але розмовляє рішучим голосом і формулює короткі та лаконічні фрази. Картомант повинен постаратися максимально залучити Кверента до процесу тлумачення.

2017 03 17 050240

1 Верховна Жриця є Вказівником

На Аркані «Верховна Жриця» у «Таро Золото Ікон» зображено жінку в мантії рубінового кольору та блакитну туніку. Її погляд суворий та величний. До грудей вона притискає хрест і книгу – мабуть, Біблію. Щоб обґрунтувати свій вибір, Кверент каже: «Я взяла цю карту, оскільки знаходжуся в пошуку постійних відносин, і навіть якщо я здатна бути незалежною і досі була цілком задоволена лише навчанням та роботою, я більше не хочу жити так самотньо, уникаючи почуттів : я не монашка і тим більше не Верховна Жриця! Крім вищевикладеного тлумачення, картомант може також взяти до уваги той факт, що одним із значень Аркана є самоконтроль, і зробити висновок, що Кверенту слід дати собі більше свободи і використати свою інтуїтивну та жіночну сторону, на яку вказує даний Аркан і яка потенційно властива і їй самої.

2 Імператор (перевернута) уособлює перший етап

Карта імператора у правильному становищі пов’язані з владою, стабільністю і з чоловічим чином дій. Коли ж ця карта випадає перевернутою, вона, навпаки, може означати, що Кверенту слід уникати надто авторитарної поведінки, особливо у особистих відносинах. У той момент, коли йдеться про відносини, що зароджуються, значення карти зводиться до того, що наш Кверент повинна дозволити комусь любити її і доглядати за нею. Цей Аркан може також спонукати Кверента до того, щоб розібратися у відносинах із сильною чоловічою фігурою з її минулого: можливо, батьком, який більше не є частиною її життя, але пам’ять про якого надто впливає на вибір партнера. Підсумовуючи, можна сказати, що перший етап може…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Найсвіжіше