Розклад Таро “Алхімічне Перетворення”

  • додому
  • Blog
  • Розклад Таро “Алхімічне Перетворення”
  • Кількість карток: 6
  • Використовувані картки: Старші Аркани
  • Час ворожіння: 30 хвилин
  • Ціль: допомогти Кверенту зробити перші кроки для виходу із скрутного становища за допомогою роботи над собою.
  • Форма: шість карт формують перевернуту піраміду.

Метою середньовічних алхіміків було перетворити свинець на золото. На перший погляд здається, що ці дослідження були орієнтовані виключно на збагачення, проте це не так: перетворення грубого металу в золото – глибока метафора, що втілює споконвічні зусилля, які роблять люди для роботи над самими собою. Основними поняттями», що формують цю метафору, є зміна та перетворення. Йдеться не про адаптацію, а про те, щоб стати кращим: мудрішим, зрілим, справедливим, терплячим і щасливим.

У Розкладі “Алхімічне Перетворення” використовуються Старші Аркани: вони якнайкраще символізують процес перетворення, а також наочно показують Кверенту ті аспекти його життя, над якими йому слід попрацювати для досягнення загального позитивного результату. Свинець – грубий метал, що представляє собою якусь неприємну ситуацію чи подію, тоді як золото, будучи дорогоцінним і шляхетним металом, уособлює все найкраще і позитивне. Для того, щоб здійснити перетворення грубого металу на благородний, Кверент повинен бути готовий змінити на краще передусім себе самого.

Як підготувати та розкласти карти

Картомант та Кверент по черзі тасують карти, потім Кверент піднімає колоду Старших Арканів лівою рукою. Далі картомант розкладає карти, слідуючи зазначеній схемі: три карти у першому ряду, дві – у другому та одна – у третьому. Таким чином, Розклад є перевернутою пірамідою.

Як тлумачити значення

У Розкладі “Алхімічне Перетворення” карти розділені на три групи, кожна з яких займає свій ряд. Перший ряд карт уособлює свинець, другий ряд, що складається з двох карт – процес алхімічного перетворення, остання ж карта, що формує третій ряд, – золото.

Картомант повинен враховувати те, як згруповані карти на стадії синтезу значенні: три карти, що уособлюють свинець, описують справжню ситуацію Кверента, карти другого ряду означають самовдосконалення Кверента, а карта третього ряду – досягнуте поліпшення.

Перший ряд: свинець

Чому відбувається те, що відбувається? Розкладені в першому ряду карти є узагальненням справжньої ситуації Кверента, що розглядається з трьох точок зору: з боку самого Кверента, з боку людей, що оточують його, і з точки зору способу життя Кверента. Ці Аркани є “свинець”, тобто важкий, інертний матеріал, об’єкт трансформації. Ці карти описують застій, відсутність перспектив і загалом негативну ситуацію, яку Кверент хоче змінити.

Читайте також:
Розклад Таро "Розклад Наполеона"

1 Кверент

Карта в цій позиції показує ситуацію, в якій опинився Кверент: його думки, почуття та дії. При розкритті цієї карти у картоманта, напевно, промайне думка: “Це те, що керує Кверенгом”.

2 Репутація Кверента

Ця карта є те, як бачать Кверента оточуючі його люди, їхнє враження про Кверента. При розкритті цієї карти картоман напевно подумає: “Така репутація Кверента”.

3 Світ Кверента

Ця карта є узагальнення картини, що склалася, а саме зовнішні, непідвладні Кверенту сили, що впливають на його життя. При розкритті цього Аркана картомант напевно вирішить собі: “Така загальна картина ситуації, що склалася в житті Кверента”.

Три карти першого ряду є три способи бачення ситуації. Причому перші дві карти є хіба що другорядними але в першому плані виходить третя карта, що вказує на те, як взаємодіють між собою внутрішні сили Кверента і сили, що виходять від зовнішнього світу. Повторимося, що карти символізують ситуацію, що підлягає зміні, у зв’язку з чим необхідно інтерпретувати в негативному, не вигідному для Кверента ключі.

Так, перша карта Розкладу може означати страхи чи невпевненість; друга – комплекси, труднощі у спілкуванні з людьми, невиправдані очікування та неприємності; третя – причини, через які Кверент почувається беззахисним, самотнім або ж у суперечності з більшістю.

Другий ряд: перетворення

Необхідне для ухвалення рішення Кверент повинен усвідомлювати, що для докорінної зміни ситуації йому потрібно почати з самого себе. Обидві карти другого ряду вказують на майбутні зміни, необхідні Кверенту для перетворення дії енергії (свинець), що обмежує його, в стимули (золото).

4 Зміна дій

Цей Аркан уособлює дію, яку Кверент зобов’язаний зробити для корінного зміни ходу подій. При розкритті цієї карти у картоманта, напевно, промайне думка: “Саме це Кверенту потрібно сьогодні зробити, щоб вплинути на майбутні події”.

5 Зміна ходу думок

Ця карта є зміни у сприйнятті Кверентом його ситуації: дуже скоро вона відкриється йому в іншому світлі. При розкритті цієї карти картоман напевно вирішить для себе: “Ось перспектива, яка дозволить Кверенту докорінно змінити своє бачення проблеми”.

Читайте також:
Розклад Таро "Пошук генія у собі"

Третій ряд: золото

Переваги Кверента. Золото символізує результат перетворення. Карту, що знаходиться в цій позиції, потрібно інтерпретувати виключно у позитивному ключі, не забуваючи про її зв’язок із першими трьома картами Розкладу. Цей Аркан є подоланими обмеженнями, зруйнованими перешкодами та знайденими відповідями на всі запитання.

6 Досягнення Кверента

Ця карта показує, які переваги досягне Кверент, якщо зможе змінити свій підхід до проблеми. При розкритті цієї картки картоман обов’язково вирішить для себе: “Така буде нагорода Кверенту за правильні дії в правильний момент”.

Синтез у розкладі Алхімічне Перетворення

Картомант не повинен забувати, що основною метою Розкладу є допомогти Кверенту знайти сили, необхідні для змін. Розклад “Алхімічне Перетворення” має призвести до конструктивних висновків, які допоможуть Кверенту абстрагуватися від усього негативного та поглянути на проблему з оптимізмом та надією. Щоб золото матеріалізувалося, його, перш за все, потрібно уявити подумки.

Уявивши золото, картомант може якнайкраще описати шлях до нього. Зміни, про які говорять карти, мають стати дрібними кроками, простими та аж ніяк не кардинальними; вони повинні лише наставити Кверента на правильний шлях.

Нарешті, картомант може повернутися до трьох карт першого ряду, проаналізувати, чому вони є “свинець”, що тягне Кверента на дно, блокує і гальмує його руху.

Картоманту варто нагадати Кверенту, що, на жаль, ми далеко не завжди можемо вплинути на думку про нас інших людей, однак у наших силах контролювати власні реакції. Метою даного Розкладу є спонукати Кверента до практичних дій.

Приклад ворожіння

Для цього прикладу візьмемо Старші Аркани «Середньовічного Таро» – вони найкраще відображають алхімічну метафору. Допустимо, наш Кверент – якийсь підліток Карл. Картомант відразу помічає, що Кверент трохи нервує і дуже соромиться. Карл неохайно одягнений і нервово грає запальничкою.

Картомант вибирає Розклад “Алхімічне Перетворення”, оскільки вважає, що людина, переживає період невпевненості у собі, сум’яття і песимізму. Припустимо, що, перетасувавши колоду Старших Арканів, ми витягли такі карти: Помірність, Диявол, Башта, Сонце, Суд і Закохані.

1. Кверент: 14 – Помірність

Основні значення: Медитація – Плутанина. Ключові слова: спільність, помірність, адаптація, відновлення, старанність, відсутність індивідуальності, сум’яття.

2. Репутація Кверента: 15 – Диявол

Основні значення: Пристрасть – Пересичення. Ключові слова: інстинкт, сексуальний потяг, порив, неконтрольовані емоції, шарм, чарівність, егоїзм.

3. Світ Кверента: 16 – Вежа

Основні значення: Вигнання – Помилка. Ключові слова: закриття, в’язниця, безпека, покарання, руйнування, збій, відчуження.

Читайте також:
Розклад Таро "Універсальні дії"

4. Зміна дій: 19 – Сонце.

Основні значення: Енергія – Світло Ключові слова: гармонія, дружба, солідарність, щирість, шляхетність, духовне піднесення, ясність.

5. Зміна ходу думок: 20 – Суд.

Основні значення: Відродження – Покаяння Ключові слова: оновлення, пробудження, важливий момент, муки совісті, покарання, засудження.

6. Досягнення Кверента: 6 – Закохані.

Основні значення: Вибір – Нерішучість Ключові слова: рішення, експертиза, сумнів, розвилка, спроба, обіцянка, договір, борг.

1 Помірність, уособлює Кверента

Карл перебуває у пошуку стабільності, він ще визначив собі життєві орієнтири, тому кидається з однієї крайності до іншої. Його недоліки є основною перешкодою для його розвитку, не даючи Карлу можливості зосередитися на чомусь одному.

2 Він, що відображає репутацію Кверента

Думка про Карла оточуючих дуже важко пояснити. З одного боку, багато хто ставиться до нього з недовірою, бачать у ньому непостійну та вибухову натуру. З іншого боку, люди захоплюються його бажанням постійно розважатися і отримувати задоволення від життя. Таким чином, оточуючі бачать Карла одночасно як чудового товариша для розваг, але водночас як поганого друга; тобто люди ставляться до Карла дуже поверхово, не бажаючи дізнатися його глибше.

3 Вежа, що проливає світло на світ Кверента

Незважаючи на часті зміни, що відбуваються як у житті, так і в настрої Карла, він нерідко опиняється у тупикових ситуаціях, помиляється у виборі шляху, отримує лише часткові чи зовсім порожні відповіді на свої запитання. Карлу часто здається, що він не здатний досягти поставленої мети, він постійно ловить, що потрібно почати щось наново.

4 Сонце символізує зміни в діях

Карлу слід шукати позитивних орієнтирів. Спочатку йому не завадило б навчитися говорити “ні” тим, хто збиває його з правильного шляху, і почати спілкуватися з іншими людьми. Ця карта також показує, що в глибині душі Карлу хотілося б змінити коло знайомих і потоваришувати з тими, кого він мимоволі ігнорує зараз.

5 Суд уособлює зміни в ході думок

Карлу слід бути більш постійним та послідовним. Безперечно, така зміна не може відбутися автоматично. Молодий чоловік повинен навчитися ставити собі мети (можливо, починаючи з простого) і змушувати їх домагатися. У перспективі цілі будуть
ставати все складніше та складніше. Тільки таким чином Карлу…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Найсвіжіше